Cała treść

W woj. śląskim chcą zmienić model dystrybucji biletów

Spółka Przewozy Regionalne zamierza wprowadziæ na najważniejszych dworcach kolejowych w województwie ¶ląskim automaty biletowe. W przyszło¶ci zainstalowanych urządzeń powinno byæ znacznie więcej bowiem aby sieæ dystrybucji biletów przy użyciu biletomatów miała sens potrzeba ich ponad stu.

W ciągu najbliższych miesięcy biletomaty zostaną zamontowane na stacjach w: Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach i Sosnowcu. Rozważana jest także instalacja urządzenia w Mikołowie.
Jak informuje Przemysław Gardoń – dyrektor Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, spółka chce także wprowadziæ w strefie biletu aglomeracyjnego w okręgu katowickim biletów kartkowych. Miałyby postaæ podobną do tych, których używa się w pojazdach komunikacji miejskiej, a kasowniki rozmieszczone byłyby przy peronach. Pasażer mógłby kupiæ na dworcach, w kioskach lub niedużych sklepach większą liczbę biletów w zależno¶ci od potrzeby i kasowaæ je dopiero przed wej¶ciem do pociągu. Obecnie bilet należy kupiæ w kasie lub u konduktora (+ 5 zł prowizji).
W ten sposób władze spółki będą próbowały zmieniæ model dystrybucji biletów w woj. ¶ląskim znacząco zwiększając liczbę miejsc rozprowadzających bilety.