Cała treść

Nowa wyszukiwarka połączeń ZTM Warszawa

Jak informuje ZTM Warszawa, od 29 czerwca znalezienie odpowiedzi na te pytania będzie dziecinnie proste. Wszystko dzięki nowej, wygodnej wyszukiwarce połączeñ komunikacyjnych, która zostanie pilotażowo wdrożona na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.

Jej wprowadzenie stało się możliwe dzięki udziałowi stołecznego organizatora trans-portu w unijnym projekcie CAPRICE.
Współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC projekt CAPRICE (CAPital Regions Integrating Collective transport for increased energy Efficiency – Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej) został zatwierdzony przez Unię Europejską we wrześniu 2008 r.
Celem projektu CAPRICE jest wymiana doświadczeñ pomiędzy organizatorami transportu publicznego, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz spółkami przewozowymi. W ramach projektu promowane będą także dobre praktyki komunikacyjne.