Cała treść

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego dotycząca ITS

Parlament Europejski przyjmujący nowe ramy prawne wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz jego interoperacyjności z innymi środkami transportu.

Aby zapoznać się z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2010 roku, kliknij tutaj.