Cała treść

Konsorcjum Kapsch zwyciężyło w przetargu

W dniu 1 października 2010 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę i zarządzanie Krajowym Systemem Poboru Opłat (ETC). Jak ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwycięzcą zostało konsorcjum Kapsch.

Umowa między GDDKiA, a konsorcjum zostanie podpisana najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. Kapsch zapewnił, że dotrzyma terminu uruchomienia systemu – 1 lipca 2011 roku.