Cała treść

GIS jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu kryzysowym

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg (DGH) z Tajwanu stwierdził, że system informacji geograficznej wdrożony i eksploatowany przez jego urząd okazał się skutecznym narzędziem zarządzania kryzysowego, gdy przez jego kraj przetoczył się w zeszłym miesiącu tajfun Fanapi.

DGH w oparciu o system informacji geograficznej może w czasie rzeczywistym monitorować wszystkie zagrożone drogi. Informacje o katastrofie i obszarach zagrożonych były wówczas podawane przez DGH co skutecznie pozwoliło powstrzymać większość kierowców przed wjeżdżaniem na niebezpieczne odcinki dróg.