Cała treść

Wybrano wykonawcę ITS dla Wrocławia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował o wynikach przetargu pt. „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych". Postępowanie przetargowe było realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Wasko S.A. z Gliwic (lider) i Gertrude S.A.E.M. z francuskiego Bordeaux.

Oferowana przez konsorcjum cena brutto to  zawiadamia, że w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych" do wykonania zamówienia zostało wybrane Konsorcjum: 109 664 375,04 zł. Więcej informacji znajdą państwo na stronie ZDiUM Wrocław klikając tutaj.