Cała treść

VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO

Siódma edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbędzie się w Kielcach w dniach 10-13 maja 2011 r. Targi TRAFFIC-EXPO odbywają się razem z Międzynarodowymi Targami Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA,  oraz Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD.

Podczas ostatniej edycji targów swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski.

Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO obejmuje infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Te targi doskonale uzupełniają się z pozostałymi imprezami odbywającymi się w tym samym czasie w kieleckim ośrodku wystawienniczym.

Na targach AUTOSTRADA-POLSKA ofertę przedstawiają największe firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym. Prezentowane są ciężkie maszyny i sprzęt budowlany, materiały i surowce do budowy dróg, urządzenia i farby do znakowania oraz elementy infrastruktury związanej z eksploatacją dróg i autostrad.

Podczas targów MASZBUD swoje oferty prezentują producenci i dealerzy maszyn budowlanych, wykonawcy sprzętu pomocniczego do robót ziemnych oraz urządzeń dźwigowych, koparek i ładowarek.

Jak co roku targom towarzyszy bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm. Podczas zeszłorocznej edycji targów po raz pierwszy podjęty został proekologiczny temat związany z zagospodarowaniem terenów przy drogach krajowych. W czasie konferencji „Zieleń autostradowa” poruszone zostały również wybrane zagadnienia dotyczące przygotowania i wykonania nasadzeń towarzyszących drogowym obiektom inżynierskim o przeznaczeniu związanym z ochroną środowiska przyrodniczego. Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował konferencję „Beton modyfikowany do dróg i mostów”, natomiast Magazyn Autostrady zachęcał do udziału w spotkaniu na temat stosowania asfaltów w budowie nawierzchni drogowych. Targom towarzyszył również Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz debata „Bezpieczne maszyny = bezpieczna budowa”.