Cała treść

Ogólnopolski program ważenia pojazdów na drogach krajowych

Na sieci dróg krajowych do 2015 roku utworzonych zostanie ponad 300 punktów kontroli ważenia pojazdów. To podstawowy element programu zainicjowanego i realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Inspektorzy będą sprawdzać dozwoloną masę i gabaryty pojazdów ciężarowych.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego wpływu przeciążonych pojazdów na stan techniczny dróg krajowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.