Cała treść

Nie będzie bezprzewodowego internetu na polskich dworcach

Plan Grupy PKP zakładał utworzenie na 80 polskich dworcach dostęp do bezprzewodowego internetu. Zadanie miało być realizowane przez Telekomunikację Kolejową, która należy do Grupy PKP. Technicznie nie istniała żadna przeszkoda bowiem już teraz Telekomunikacja Kolejowa posiada infrastrukturę techniczną umożliwiającą realizację zadania. Niestety PKP odstąpiły od udostępnienia takiej usługi podróżnym.

Według informacji, do których dotarł „Dziennik Gazeta Prawna” Grupa PKP zaniechała realizację projektu ze względu na paradoksalnie złe wrażenia jakie mogłoby przedsięwzięcie wywołać u podróżnych. Obawiano się bowiem, iż media zamiast docenić Grupę PKP za nowoczesne rozwiązanie, wytykano by problem nadal niewyremontowanych, niszczejących budynków dworcowych i marnotrawienia środków finansowych. Koszt udostępnienia bezprzewodowego internetu na 80 polskich dworcach kolejowym wyniósłby około 5 – 15 mln zł.