Cała treść

Unia Europejska pomoże w powstaniu Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 22 listopada br. umowę o dofinansowanie projektu Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Umowa przewiduje przekazanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 825 000 zł.

Projekt zakłada zakup systemu informatycznego, sprzętu i wyposażenia potrzebnych dla uruchomienia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Będzie ono gromadziło dane, przeprowadzało analizy i formułowało propozycje dotyczące działañ zapobiegających występowaniu wypadków drogowych.
Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Umowę o dofinansowanie podpisali dyrektor CUPT Anna Siejda oraz Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.