Cała treść

V Konferencja naukowo-techniczna MIASTO I TRANSPORT 2011 “Nowoczesna komunikacja autobusowa”

Organizatorzy zapraszają na Konferencję Naukowo – Techniczną MIASTO I TRANSPORT 2011, która odbędzie się 2 marca 2011 roku na Politechnice Warszawskiej. Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rektora Politechniki Warszawskiej tym razem odbędzie się pod nazwą: „Nowoczesna komunikacja autobusowa”.
Podczas pierwszej sesji przedstawione zostaną wybrane doświadczenia z wprowadzonych w Polsce rozwiązań usprawniających ruch autobusowy. W wielu miastach komunikacja autobusowa stanowi podstawowy środek transportu, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany a poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych można znacząco zwiększyć jego jakość oraz wydajność.

W drugiej sesji zaprezentowane zostaną wybrane, zagraniczne przykłady nowoczesnego podejścia do tematyki związanej z komunikacją autobusową. W referatach znajdą się ciekawe informacje o współczesnym taborze, interesujących rozwiązaniach inżynierskich oraz odpowiednim planowaniu systemów transportowych.

Konferencję zakończy interesujący panel dyskusyjny o możliwościach wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w projektowaniu i zarządzaniu i eksploatacji komunikacji autobusowej.

Tradycyjnie, jak co roku wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wystarczy jedynie potwierdzić zgłoszenie wysyłając e-mail na adres: a.brzezinski@transeko.pl lub maslowski@10g.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy instytucji oraz adresu email do korespondencji. Uwaga: Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowy program konferencji dostępny będzie w styczniu 2011 roku na stronach internetowych organizatorów.

Przewidujemy referaty dotyczące:
 – wymagań dla nowoczesnego taboru autobusowego,
 – efektywności wprowadzania uprzywilejowania w komunikacji autobusowej,
 – zastosowań ITS w komunikacji autobusowej,
 – przykładów rozwiązań nowoczesnych tras autobusowych w Europie,
 – szans organizacji BRT w polskich miastach.

Patronat honorowy:
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Rektor Politechniki Warszawskiej

Organizatorzy:
KNIK – Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Biuro Drogownictwa i Komunikacji UM Warszawy, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP (Oddział Warszawa oraz Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej).