Cała treść

Rozwój rynku pojazdów ekologicznych w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi rynku pojazdów ekologicznych w Polsce.
Celem spotkania będzie przedstawienie bieżącego stanu implementacji polityk i programów rozwoju pojazdów ekologicznych w Europie, jak również dyskusja na implementacją powyższych zagadnień w Polsce. Spotkanie to będzie także okazją do podsumowania Polskiej aktywności w tym obszarze po ogłoszeniu European Green Cars Initiative. Jest to już drugie spotkanie organizowane w tej sprawie przez KPK (pierwsze odbyło się w maju 2009 roku).

Zagadnienia poruszane w czasie spotkania:
– European Green Cars Initiative (konkursy zakończone i planowane)
– Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
– Europejska strategia czystych i wydajnych energetycznie pojazdów
– Strategia Innowacyjności I Efektywności Gospodarki
– Rozwój rynku pojazdów ekologicznych w Polsce
– Bieżące i planowane w Europie konkursy na projekty transportu ekologicznego (m.in. Green Cars Initiative, ELECTROMOBILITY+)
– Krajowe projekty rozwoju rynku pojazdów ekologicznych
– Prezentacje propozycji obszarów tematycznych i projektów (zgłaszane przez uczestników spotkania) do realizacji na poziomie krajowym jak i Europejskim

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo tutaj.