Cała treść

Białystok: znamy zwycięzców przetargu

Rozstrzygnięty został przetarg ogłoszony przez Miasto Białystok na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego do dokumentacji przetargowej na wykonanie Systemu zarządzania ruchem. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm: OpenSky Systems and Services sp. z o.o. oraz EKKOM sp. z o.o.

Prócz zwycięskiego konsorcjum do przetargu przystąpiły jeszcze 2 podmioty: BUDINFO Zbigniew Siwek oraz PE-POLSKA sp. z o.o. Ostatnia z wymienionych została wykluczona z postępowania ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Przypomnijmy, iż przetarg ogłoszony przez Miasto Białystok odbył się po raz drugi. Za pierwszym razem zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na zbyt wysokie ceny ofert w stosunku do kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Do pierwszego postępowania zgłosiło się 7 oferentów:

  • PHU Telsat Grzegorz Kawka
  • Peek Traffic sp. z o.o.
  • WYG International sp. z o.o.
  • DHV Polska sp. z o.o.
  • konsorcjum OpenSky Systems and Services sp. z o.o. i EKKOM sp. z o.o.
  • Vialis Polska sp. z o.o.
  • BUDINFO Zbigniew Siwek