Cała treść

Zoneminder – darmowy system monitoringu w ITS

Monitoring wizyjny nie musi być drogi. Zastosowanie darmowego oprogramowania przyczynia się do znacznej redukcji kosztów aplikacji nim zarządzającej. W artykule udowodniono, że darmowe rozwiązania nie muszą być gorsze od rozwiązań komercyjnych.

Systemy monitoringu wizyjnego miast oparte są zwykle na drogich rozwiązaniach komercyjnych, które często nie spełniają w zadowalającym stopniu wymagań użytkownika końcowego. Poza tym płatne systemy monitoringu, ze względu na wsparcie techniczne i popularność, oparte są na drogich systemach operacyjnych (np. systemach Windows Server). W artykule przedstawiono darmowe rozwiązanie, na którego koszt składa się jedynie zakup serwera, kamer oraz sieci łączności umożliwiającej połączenia kamery z serwerem, na którym działa aplikacja. W tym rozwiązaniu użytkownik końcowy nie ponosi kosztów aplikacji i systemu operacyjnego, na którym działa serwer WWW.
Zoneminder jest systemem telewizji przemysłowej CCTV, pozwalającym na monitoring za pomocą wielu kamer, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Oparty jest na licencji GPL-2 (ang. General Public License wersja 2), umożliwiającej między innymi bezpłatne uruchamianie oprogramowania w dowolnym celu. Więcej informacji na temat licencji GPL można uzyskać na stronie http://www.gnu.org . Oprogramowanie Zoneminder można uruchomić na większości popularnych dystrybucji systemu Linux (np. Gentoo, Debian, Suse) i Unix (FreeBSD). Składa się ono z trzech elementów:

  • tzw. daemonów (procesów) działających w tle, których zadaniem jest m.in. analiza obrazu pochodzącego z kamer,
  • interfejsu, w postaci strony WWW, umożliwiającego wykonanie wszystkich potrzebnych czynności: konfiguracje oprogramowania, kamer, stref ruchu, sterowanie kamerami obrotowymi, podgląd obrazu,
  • bazy danych MySQL, zawierającej większość informacji potrzebnych do działania programu.

Zoneminder obsługuje zarówno kamery cyfrowe, jak i analogowe. W skład kamer cyfrowych wchodzą kamery ze złączami USB oraz kamery IP. Kamery analogowe można wykorzystywać pod warunkiem, że w komputerze z zainstalowanym programem Zoneminder, znajduje się karta DVR (karta rozszerzeń umożliwiająca podłączenie kamer analogowych do komputera, wykorzystujących przewód koncentryczny), działająca pod systemem operacyjnym Linux/Unix. Rysunek przedstawia panel zawierający listę podłączonych kamer do systemu oraz pełnione przez nie funkcje.

Darmowe oprogramowanie Zoneminder powala na wykorzystanie wielu funkcji, takich jak np. rejestrowanie i nagrywanie obrazu, ustawienie stref ruchu, rejestracja i powiadomienie pocztą elektroniczną o wykrytych zdarzeniach oraz sterowanie kamerami wideo.
Funkcja definiowania wybranych stref ruchu umożliwia podział obrazu na obszary interesujące i nieistotne z punktu widzenia wykrycia poruszającego się obiektu (np. detekcja pojazdu na skrzyżowaniu czy  wjeżdżającego na parking strzeżony). Pozwala to na zwiększenie efektywności wykrywania zdarzeń. Na przykład, gdy kamera monitoruje obszar parkingu umieszczonego przy ulicy, można zaznaczyć ją jako obszar nieistotny, wtedy kamera nie będzie reagowała na przejeżdżający samochód lub inny pojazd. Natomiast teren parkingu oznaczamy jako obszar interesujący i w chwili wykrycia na nim ruchu dokonuje się rejestracja i zapis obrazu na dysku komputera lub macierzy dyskowej.

Zoneminder

Jeżeli posiadamy kamerę obrotową, Zoneminder pozwala za pomocą interfejsu WWW sterować daną kamerą.

Zoneminder
Zoneminder

Zaprezentowane cechy programu to jedne z podstawowych funkcji tradycyjnego systemu CCTV. Program Zoneminder posiada dużo więcej narzędzi, które ze względu na ich ilość (m.in. obsługa formatów obrazów i ich kompresji) nie zostały przedstawione w tym artykule. Jedną z najważniejszych zalet opisywanego programu jest brak kosztu zakupu programu. Możliwość przechowywania nagrań na macierzach dyskowych w postaci cyfrowej pozwala na znaczne skrócenie czasu poszukiwania odpowiedniego zdarzenia oraz szybszą archiwizację i wygodniejsze zarządzanie nagraniami.
Program jest dostępny w polskiej wersji językowej. W celu lepszego poznania narzędzia Zoneminder, polecamy odwiedzić oficjalną stronę projektu, dostępną pod adresem www.zoneminder.com.