Cała treść

Lubin: Przetarg na bieżące utrzymanie sygnalizacji

Gmina Miejska Lubin (woj. dolnośląskie) ogłosiła przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwację instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo zakres przetargu obejmuje konserwację instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina.


Informacja o przetargu dotyczy dróg, które są objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym. Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Lubin. Aby przejść do ogłoszenia kliknij tutaj.