Cała treść

ITS POLSKA:Zaproszenie na seminarium pt. “ITS – możliwości, projekty i wdrożenia”

W imieniu prof. Leszka Rafalskiego Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz dr inż. Marka Litwina Prezesa Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA mamy przyjemno¶ć zaprosić na bezpłatne seminarium nt. „Inteligentne Systemy Transportowe ITS – możliwo¶ci, projekty i wdrożenia”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej IBDIM (parter) w budynku „LTK”.

Cel seminarium

Celem seminarium jest wskazanie do¶wiadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDIM w dziedzinie badania oraz wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na rolę IBDIM jako instytucji wspierającej samorządy różnego szczebla, które inwestycją, modernizacją i remontują drogi i mosty oraz pomagającej wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.

Uczestnicy

Zaproszenie udziału kierujemy do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, wojewódzkich, powiatowych, starostw, zarządców dróg miejskich, wojewódzkich i powiatowych oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

Warunki uczestnictwa w seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Informujemy, że ze względów organizacyjnych udział w seminarium ograniczony został do 50 osób z pierwszeństwem dla reprezentantów jednostek samorządowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia (dostępna na www.itspolska.pl) oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 04.04.2011 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl lub faxem 22 630 99 12.

Zakres merytoryczny

W ciągu jednego dnia seminaryjnego zaprezentowane zostaną wyniki realizowanych projektów z dziedziny ITS oraz przedstawione możliwo¶ci wspólnego (wraz z  samorządami) wdrażania wyników tych projektów na przykładzie dróg Mazowsza. W drugiej czę¶ci programu uczestnicy będą mieli możliwo¶ć zwiedzenia na terenie IBDiM Mobilnego Laboratorium do ¶ledzenia i akwizycji parametrów ruchu drogowego (na zewnątrz wraz z możliwo¶cią przejechania) oraz kwantyfikacji parametrów nawierzchni.

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP to projekt pozwalający na  precyzyjne rozpoznanie wszystkich parametrów pojazdu ciężkiego bez potrzeby zatrzymania pojazdu w celu eliminacji przeciążonych samochodów z ruchu. Zbierane dane mogą być automatycznie odbierane przez Inspektorów Transportu Drogowego w dowolnym miejscu. System z ponad 95 % skuteczno¶cią pozwala identyfikować pojazdy przeciążone.

Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe to projekt wdrażający uniwersalne aktywne inteligentne bariery drogowe, przeznaczone do powstrzymywania oraz prawidłowego ukierunkowania pojazdu biorącego udział w kolizji z zachowaniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe oraz innych użytkowników dróg. Inteligentne bariery wyposażone są w układy elektroniczne oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które aktywnie dostosowują poziom absorpcji energii uderzenia do pojazdów o różnej masie (samochód osobowy, autobus, samochód ciężarowy).

SPID Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących to projekt mający na celu zwiększenie wykorzystywania nowoczesnych systemów pomiarowych NDT w projektowaniu wzmocnień i remontów istniejących nawierzchni drogowych, wspomaganie projektowania konstrukcji mostowych nowoczesnymi metodami diagnostycznymi, badanie i okre¶lanie no¶no¶ci nawierzchni lotniskowych wg metody ACN-PCN, wykorzystywanie nowoczesnych systemów pomiarowych NDT w monitoringu stanu nawierzchni sieci drogowych i konstrukcji mostowych, polepszenie jako¶ci wyników badań odbiorczych nowych i remontowanych odcinków dróg i konstrukcji mostowych.

Program oraz karta zgłoszeń

Szczegółowy program seminarium oraz karta uczestnictwa w nim jest dostępna na stronie Stowarzyszenia ITS POLSKA – www.itspolska.pl