Cała treść

Mapa drogowa Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu

Komisja Europejska opublikowała w dniu 28 marca 2011 r. Białą Księgę w sprawie "Mapy drogowej stworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu – w kierunku konkurencyjności i zasobów systemu transportu".


Biała księga zawiera obszary priorytetowe i cele dla nadchodzącej polityki transportowej. Będzie to również wskazówka dla przyszłych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Komisję Europejską.

W załączeniu komunikat prasowy Komisji Europejskiej i link do Białej Księgi.

Komunikat prasowy – link
Biała Księga – link