Cała treść

Informatyka w zarządzaniu drogami – zastosowania praktyczne

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy wraz ze Stowarzyszeniem ITS POLSKA zapraszają na konferencję pt. "Informatyka w zarządzaniu drogami – zastosowania praktyczne". Wydarzenie odbędzie się w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku w Warszawie w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (ul. Bagatela 12).

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Komunikat organizatora

Ramowy program wydarzenia: 

  9.15 – 10.00 – rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.00 – 11.30 – Sesja I : Informatyka w transporcie
   • Powitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD
   • Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy stowarzyszeń: PKD i ITS Polska: prezes PKD Zbigniew Kotlarek, prezes ITS Marek Litwin
   • Cyfryzacja gospodarki czołowym wyzwaniem drugiej dekady XXI wieku – prof. Marek Hołyński, prezes PTI
   • Zaawansowane technologie informatyczne w transporcie – jak budować nowoczesną infrastrukturę – Marek Litwin, prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS
   • Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych – prof. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

11.30 – przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – Sesja II : Elektroniczny pobór opłat – wyzwania technologiczne
   • Stan wdrażania Krajowego Systemu Opłat Drogowych – Magdalena Jaworska, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
   • Technologiczne aspekty wdrażania rozwiązania mikrofalowego – przedstawiciel firmy KAPSCH
   • Informacja firmy DKV nt. kart flotowych
   • Ocena przygotowania do wdrożenia systemu z punktu widzenia przewoźników – przedstawiciel stowarzyszeń przewoźników/kierowców
   • dyskusja

13.45 – 15.30 – Sesja III : Nowoczesne zarządzanie ruchem
   • Perspektywa wdrażania w polskich miastach systemów zarządzania ruchem – Piotr Krukowski, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
   • Możliwości nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania ruchem na przykładzie systemu warszawskiego – Sebastian Kubanek, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
   • Rozwiązania dla miast dużych i małych – case study
   • dyskusja

15.30 – zakończenie konferencji – lunch.