Cała treść

ITS POLSKA członkiem Komitetu Technicznego PKN

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zostało powołane na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Pojazdów i Transportu Drogowego . Przyjęcie potwierdził prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Tomasz Schweitzer.

Jednocześnie mgr inż. Krzysztof Modelewski z ITS POLSKA przyjęty został do grona ekspertów CEN/TC 278/WG 13 – Architetura i Terminologia oraz zarejestrowany w systemie CEN Global Directory.