Cała treść

Porozumienie o współpracy ITS POLSKA oraz PKD

W dniu 14.04.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Polskim Kongresem Drogowym zawarło porozumienie o współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło podczas seminarium pt. „Informatyka w zarządzaniu drogami – zastosowania praktyczne” zorganizowanego przez obie strony. Dokument podpisali prezesi zarządów obu organizacji – Marek Litwin ze Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz Zbigniew Kotlarek z Polskiego Kongresu Drogowego.


Na mocy porozumienia obie strony będą dążyć do aktywizacji działań na rzecz integracji środowisk transportowych, wszystkich organizacji i struktur działających na rzecz podnoszenia efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.
Celem Stowarzyszenia ITS POLSKA i Polskiego Kongresu Drogowego będą działania mające służyć wypracowaniu wspólnych opinii i stanowisk środowiska wobec rządu, Sejmu, Parlamentu Europejskiego i innych organizacji, o istotnym znaczeniu dla środowisk transportowych.
Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy współpracują już od dawna, zatem podpisane porozumienia miało przede wszystkich charakter oficjalnego potwierdzenia istniejącej wymiany doświadczeń.