Cała treść

Szwedzka koncepcja sprawnego i bezpiecznego ruchu drogowego w nowoczesnych miastach

W dniach 4 – 6 maja 2011 wizytę państwową w Polsce złożą Jego Królewska Mość Król Karol XVI Gustaw i Królowa Sylwia.  Podczas wizyty parze królewskiej towarzyszyć będą przedstawiciele szwedzkiego rządu i delegacja szwedzkich przedsiębiorców. W ramach wizyty 6 maja odbędzie się konferencja ITS we Wrocławiu.

Konferencję poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia ITS POLSKA: Wojciech Suchorzewski oraz Piotr Krukowski. Wśród szwedzkich firm związanych z branżą Inteligentnych Systemów Transportowych pojawią się między innymi: Saab Technology, Sensys, ASFT oraz TransEnergy.

Konferencja we Wrocławiu dnia 6 maja jest kontynuacją programu szerzącego szwedzką inicjatywę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która rozpoczęła się w Polsce w 2010 roku w ramach „ Wizji Zero”. Inicjatywa rozpowszechnia wymianę wiedzy i doświadczeń w dziedzinie BRD – Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Punktem wyjściowym jest dewiza „Nie akceptujemy żadnych strat w ludziach w ruchu drogowym", Szwecja jednocześnie może pochwalić się jednym z najniższych współczynników śmiertelności w ruchu drogowym.

Konferencja będzie jednym z punktów programu delegacji szwedzkich firm podczas szwedzkiej wizyty państwowej w Polsce. Gościem honorowym konferencji będzie Jego Królewska Mość Karol XVI Gustaw Król Szwecji wraz z osobami z oficjalnej delegacji miedzy innymi Panią Minister Infrastruktury Cathariną Elmsäter-Svärd. Tematem przewodnim konferencji będą rozwiązania BRD w nowoczesnych polskich miastach oraz projekty w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Na przykładzie czterech miast będziemy mogli zapoznać się z projektami ITS w różnej fazie realizacji: Wrocław (wdrażanie) + 3 inne duże polskie miasta planujące inwestycje w systemy ITS. Dodatkowo wysłuchamy referatu na temat funkcjonującego już systemu ITS na przykładzie Sztokholmu. Po części ogólnej składającej się z prezentacji: instytucji, miast oraz szwedzkich firm będzie czas na polsko-szwedzki panel dyskusyjny. Zapraszamy zatem na konferencję instytucje i firmy zajmujące się i zainteresowane tematem BRD oraz Inteligentnymi Systemami Transportowymi. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, zachęcamy Państwa do skorzystania z ogromnych możliwości wymiany „know-how” z organizacjami i przedsiębiorcami szwedzkimi działającymi w sektorze BRD.