Cała treść

Wyniki konkursu LIDER ITS 2011

Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z czasopismem "Przegląd ITS" z przyjemnością pragną powiadomić o wynikach drugiej edycji konkursu LIDER ITS 2011. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Patronem medialnym jest konkursu jest także czasopismo Polskie Drogi.

Kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego wybrała 4 finalistów poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych.


Kategoria NAJLEPSZY PRODUKT

LIDER ITS 2011:

TELSAT

Za budowę systemu obsługi ruchu kołowego na ulicach: Mariacka, Stanisława i Mielęckiego w ścisłym centrum Katowic. Inwestycja stanowi kompleksowe rozwiązanie do nadzoru ruchu pojazdów w strefie ograniczonego ruchu działający w oparciu o automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych. System związany jest z egzekwowaniem ograniczeń w dostępności komunikacyjnej do strefy ograniczonego ruchu i parkowania pojazdów, zlokalizowanej w Śródmieściu miasta.


Wyróżnienie:

PKP INFORMATYKA


Za System Mobilnej Sprzedaży Biletów MERKURY. To kompleksowe rozwiązanie informatyczne, które wykorzystuje najnowsze technologie i usprawnia proces sprzedaży biletów oraz podwyższa jakość obsługi pasażerów. Rozwiązanie to pozwala na całkowite wyeliminowanie odręcznej sprzedaży biletów oraz zautomatyzowanie procesu rozliczania sprzedaży.


Kategoria NAJLEPSZE WDRO¯ENIE

LIDER ITS 2011:

RYBNIK


Za System Poboru Opłat w komunikacji miejskiej pry wykorzystaniu Rybnickiej Elektronicznej Karty Miejskiej. Za pomocą jednej e-karty doładowanej biletami jednorazowymi można opłacić przejazd zarówno całej rodziny jak i poszczególnych jej członków. Możliwe jest również opłacenie przejazdu kilku osób, niezależnie od rodzaju biletu – np. bilet normalny i ulgowy.


Wyróżnienie:

KATOWICE


Za wdrożenie systemu obsługi ruchu kołowego na wybranych ulicach Śródmieścia Katowic. Bazuje on na podnoszonych i opuszczanych słupkach hydraulicznych zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic objętych ograniczonym ruchem kołowym. Ulice te zostały przekształcone w pasaże piesze o ograniczonym wjeździe pojazdów związanym z dojazdem pojazdów do posesji, zaopatrzeniem i służbami komunalnymi.


Kategoria NAJLEPSZA PRACA BADAWCZA

LIDER ITS 2011:

IBDiM/NEUROSOFT


Za Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP). Jest to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoczesnego rozpoznawania typu pojazdu, koloru, marki, modelu oraz numeru rejestracyjnego. System składa się z trzech, w pełni kompatybilnych elementów, tzn.: sieci Autonomicznych Punktów Pomiarowych, instalowanych głównie na drogach, instalowanego bezpośrednio w pojazdach Mobilnego Systemu Akwizycji Danych oraz Centralnego Systemu Statystycznego.


Wyróżnienie:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO


Za projekt struktury funkcjonalnej Krajowego Systemu Automatycznego Poboru Opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi. W projekcie opracowano m.in. schemat funkcjonalny KSAPO, specyfikację techniczną urządzeń wchodzących w skład KSAPO i specyfikację techniczną Krajowej Centrali Automatycznego Poboru Opłat.


Kategoria NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA

LIDER ITS 2011:

KAROLINA KRZYKOWSKA


Za pracę inżynierską pt.: "Koncepcja wdrożenia nowoczesnych systemów naziemnych detekcji sytuacji ruchowych dla wybranego lotniska". Celem pracy było przedstawienie koncepcji wdrożenia systemu A-SMGCS na największym polskim lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. W pracy zaproponowano implementację poziomu pierwszego systemu A-SMGCS, który usprawni funkcjonowanie naziemnej kontroli ruchu lotniczego w zakresie dozorowania.


Wyróżnienie:

KAROL OCHELSKI


Za pracę magisterską pt.: "Stanowisko uruchomieniowe programów sygnalizacji świetlnej realizowanych przez sterownik MSR-2002". Praca obejmowała wykonanie programów sygnalizacji świetlnej wybranych skrzyżowań. Programy były obliczane w programie CROSSIG. Następnie po wyeksportowaniu modelu węzła do programu VISSIM i po symulacji ruchu, dane o programie sygnalizacji były przeniesione do sterownika. Po zaprogramowaniu sterownika MSR-2002 jego pracę można podejrzeć w programie CrossVis.

Wręczenie statuetek, dyplomów oraz nagród nastąpi 25 maja 2011 r. podczas gali wieczornej w czasie IV Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta".

Pełen skład kapituły konkursu:

  • Prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący konkursu
  • Prof. Jerzy Mikulski
  • Prof. Wojciech Wawrzyński
  • Dr inż. Izabela Mitraszewska
  • Dr Marek Litwin
  • Dr Jacek Oskarbski
  • Mgr inż. Marek Rolla
  • Mgr Piotr Krukowski


Archiwum wiadomości na temat Konkursu LIDER ITS, które ukazały się na stronie ITS POLSKA znajduje się tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt z Robertem Jędrzejczakiem ze Stowarzyszenia ITS POLSKA
(e-mail: rjedrzejczak@itspolska.pl   |   22 630-99-09)