Cała treść

Monitorowanie ruchu na Górnym Śląsku

Na Górnym ¦ląsku powstanie system informacji pasażerskiej. Obejmuje on 72 tablice informacyjne wyświetlające na bieżąco informacje o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów 33 linii na przystankach w trzech ciągach komunikacyjnych. Inwestycja za ponad 11 mln zł, sfinansowana w 85 proc. ze środków UE zostanie ukończona w 2012 r.


Prawie 8 mln zł – tyle dofinansowania ze środków UE otrzyma projekt „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP” realizowany przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Projekt obejmuje:
    budowę Centrum Zarządzania Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
    budowę infrastruktury komunikacyjnej z dwukierunkową transmisją danych i sygnałów sterujących pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu
    montaż tablic informacyjnych wraz z niezbędnymi urządzeniami przystankowymi
    zakup oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami, w tym specjalistycznego oprogramowania wspierającego analizy ruchu na terenie KZK GOP
    utworzenie strony internetowej na której można monitorować na bieżąco śledzić pojazdy

Projekt obejmuje wdrożenie systemu informatycznego ITS, który usprawni zarządzanie drogowym transportem publicznym. Przedsięwzięcie związane jest z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej.
Wdrożenie SDIP ma poprawić przepływ informacji do pasażerów i użytkowników dróg, bezpieczeństwo publicznego transportu samochodowego i punktualność środków transportu zbiorowego. Projekt będzie realizowany na terenie wybranych gmin należących do KZK GOP.
Umowę o dofinansowanie projektu podpisali 27 maja br. dyrektor CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) – Anna Siejda, Roman Urbańczyk, przewodniczący zarządu KZK GOP oraz Grzegorz Dydkowski, zastępca przewodniczącego zarządu KZK GOP.
Projekt został wyłoniony w konkursie w ramach działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Infrastruktura i ¦rodowisko. Inwestycja o wartości 11, 3 mln zł uzyskała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7, 8 mln zł.