Cała treść

Monitorowanie ruchu na Górnym Śląsku

Na Górnym ¦ląsku powstanie system informacji pasażerskiej. Obejmuje on 72 tablice informacyjne wyświetlające na bieżąco informacje o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów 33 linii na przystankach w trzech ciągach komunikacyjnych. Inwestycja za ponad 11 mln zł, sfinansowana w 85 proc. ze środków UE zostanie ukończona w 2012 r.


Prawie 8 mln zł – tyle dofinansowania ze środków UE otrzyma projekt „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP” realizowany przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Projekt obejmuje:

        budowę Centrum Zarządzania Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

        budowę infrastruktury komunikacyjnej z dwukierunkową transmisją danych i sygnałów sterujących pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu

        montaż tablic informacyjnych wraz z niezbędnymi urządzeniami przystankowymi

        zakup oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami, w tym specjalistycznego oprogramowania wspierającego analizy ruchu na terenie KZK GOP

        utworzenie strony internetowej na której można monitorować na bieżąco śledzić pojazdy

 

Projekt obejmuje wdrożenie systemu informatycznego ITS, który usprawni zarządzanie drogowym transportem publicznym. Przedsięwzięcie związane jest z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej.

Wdrożenie SDIP ma poprawić przepływ informacji do pasażerów i użytkowników dróg, bezpieczeństwo publicznego transportu samochodowego i punktualność środków transportu zbiorowego. Projekt będzie realizowany na terenie wybranych gmin należących do KZK GOP.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali 27 maja br. dyrektor CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) – Anna Siejda, Roman Urbańczyk, przewodniczący zarządu KZK GOP oraz Grzegorz Dydkowski, zastępca przewodniczącego zarządu KZK GOP.

Projekt został wyłoniony w konkursie w ramach działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Infrastruktura i ¦rodowisko. Inwestycja o wartości 11, 3 mln zł uzyskała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7, 8 mln zł.