Cała treść

Dotacja dla wrocławskiego ITS-u

Przedstawiciele CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) i Urzędu Miejskiego Wrocławia podpisali 6 czerwca br. umowę o dofinansowanie projektu Inteligentny system transportu „ITS Wrocław". Inwestycja o wartości 73 mln zł otrzyma prawie 59 mln wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem dofinansowania będzie ITS złożone narzędzie informatyczne do optymalizacji pracy sterowników sygnalizacji świetlnej, sterujące elektronicznymi tablicami tekstowymi na drogach i na przystankach transportu publicznego oraz wspomagającym zarządzanie zdarzeniami w ruchu drogowym i w transporcie publicznym. Dane do systemu będą pozyskiwane z drogowych urządzeń sterujących i pomiarowych oraz pojazdów transportu publicznego we Wrocławiu, a następnie przetwarzane przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym i udostępniane użytkownikom dróg, transportu publicznego i innym instytucjom.
Wdrożenie projektu ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego i ruchu pojazdów transportu miejskiego, jak również wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt uzyskał wsparcie w ramach konkursu dla działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Infrastruktura i Środowisko. (¬ródło: www.cupt.gov.pl)
Szerzej na temat wrocławskiej inwestycji w Inteligentne Systemy Transportowe pisaliśmy w obszernym wywiadzie pt: „Inteligentny system transportu ITS Wrocław”  dostępnym tutaj