Cała treść

100 mln dla polskich ITS-ów

Projekt „System ITS Poznań” zostanie dofinansowany kwotą 80 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kaliska „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”,  kwotą 19 mln zł.. Projekty zostały wyłonione w konkursie w ramach działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Infrastruktura i Środowisko.


W połowie czerwca CUPT podpisał dwie kolejne umowy dofinansowujące systemy ITS – w Poznaniu 13 i w Kaliszu 14 czerwca. Całkowita wartość pierwszej inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, a dofinansowanie prawie 80 mlm. System ITS Poznań obejmuje realizację zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu w tzw. „obszarze zachodnim” miasta (dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce).
Na strukturę funkcjonalno-techniczną projektu składają się elementy: platformy teleinformatycznej, podsystemu sterowania ruchem, segmentu zarządzania transportem publicznym, segmentu zarządzania parkowaniem, segmentu bezpieczeństwa transportu. Projekt ma charakter pilotażowy, a techniczne aspekty realizacji stanowią o jego unikatowym w skali kraju charakterze.
Głównym celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania transportu miejskiego – zwłaszcza
komunikacji tramwajowej. Oznacza to także poprawę warunków podróżowania, bezpieczeństwa i komfortu ruchu oraz zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym i zanieczyszczeniem powietrza. Projekt będzie miał również wpływ na zmniejszenie kosztów komunikacyjnych ruchu.
Inwestycja „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”, która będzie kosztowała 22,5 mln, a dofinansowanie wynosi 19 mln obejmuje zakup i montaż:
•    podsystemu monitorowania i zarządzania sygnalizacją świetlną
•    podsystemu monitorowania wideo skrzyżowań
•    podsystemu tablic znakowych zmiennej treści
•    podsystemu wykrywania i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk osi
•    podsystemu dystrybucji danych ruchowych
•    podsystemu rejestracji pojazdów przekraczających dozwoloną średnią prędkość przejazdu na odcinku drogi
•    podsystemu rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym sygnale przez sygnalizację świetlną
•    podsystemu automatycznego zliczania pojazdów z podziałem na kategorie
•    podsystemu wykrywania pojazdów poszukiwanych.