Cała treść

Walne zebranie PKD

21 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Omówiono aktualną sytuację w polskim drogownictwie, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2010 r. i przyjęto plany działalności stowarzyszenia na rok obecny.

 

 
 
 
 
 

Tegoroczne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PKD odbyło się w gmachu dawnej siedziby KC PZPR. Wśród punktów zebrania znalazły się: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2010 r., zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Zarządu. Przyjęto też plany działalności i plan finansowy na 2011 r. Przyjęto też rezygnację z funkcji Członka Zarządu Piotra Banacha, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, a na jego miejsce wybrano Sergiusza Najara, przewodniczącego rady nadzorczej Sener Polska.
Podczas obrad mówiono o pogarszającym się stanie w polskim drogownictwie, wraz z którą coraz trudniejsze stają się warunki funkcjonowania Stowarzyszenia PKD. Debatowano nad sposobami działalności w obecnej sytuacji.
 – Polski Kongres Drogowy chce być platformą, na której spotykają się wszyscy zainteresowani budową i zarządzaniem drogami w Polsce. Chcemy być ofertą dla wszystkich, bez ukierunkowania na tę czy inną grupę zawodową, stowarzyszeniową czy organizacyjną. Nasz program na bieżący rok – a z dużym prawdopodobieństwem będzie on kontynuowany także w latach następnych – to reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację, poprzez prowadzone seminaria, konferencje, szkolenia. Przy tym mają one być tak skonstruowane, żeby stały się okazją do dyskusji, z której będą wypływały pakiety pomysłów, rozwiązań. Jak zwykle, będziemy je kierować do ośrodków decyzyjnych, by skorzystano z tego i wyciągnięto wnioski – powiedział  Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.