Cała treść

Walne zebranie Stowarzyszenia ITS

Zwiększenie świadomości władz, dotyczącej znaczenia ITS we współczesnym transporcie to najważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi Stowarzyszenie ITS –  taki wniosek pływnie z walnego zebrania członków Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się 30 czerwca. Podsumowano działalność w 2010 r. i przedstawiono plany na ten rok.Najważniejszymi punkami tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ITS (STIS) były sprawozdania: z działalności Stowarzyszenia, finansowe oraz Rady Nadzorczej za 2010 r., które przedstawił Marek Litwin, Prezes Zarządu SITS. Profesor Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej SITS zwrócił uwagę na aktywne działania Zarządu takie jak: organizacja III Kongresu ITS, pierwsza edycja konkursu "Lider ITS" w 4 kategoriach, organizację 3 seminariów, prezentację dla Sejmowej Komisji Infrastruktury "Rola Inteligentnych Systemów Transportowych w rozwoju transportu", śniadania biznesowe, udział w 2 targach itd. W pierwszej połowie br. Zorganizowano IV Kongres ITS oraz z powodzeniem kontynuowano dotychczasowe formy działalności.  W programie  dot. okresu lipiec 2011- czerwiec 2012  przewidziano kontynuację dotychczasowych działań (seminaria, śniadania tematyczne, udział w targach, strona internetowa i publikacje w formie elektronicznej) oraz intensyfikację kontaktów/współpracy z organizacjami ITS w krajach sąsiednich (Białoruś, Ukraina, Francja, Kanada).

 

Porządek obrad zawierał również: planowane działania i budżet na 2011 r., głosowanie nad uchwałami oraz dyskusja Rady Programowej dotycząca kierunków działalności Stowarzyszenia.

Wszyscy byli zgodni, że najważniejsze działania SITS powinny się koncentrować wokół popularyzacji inteligentnych systemów transportowych wśród polityków – to od nich zależy, czy ITS-y staną się integralną częścią  polskich dróg. Zdaniem profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w naszym kraju ciągle nie ma świadomości  znaczenia ITS, ponieważ brakuje właściwej edukacji w tym zakresie.

 – Co to jest architektura ITS? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w kilkuset stronicowych dokumentacjach, których przecież politycy nie będą czytać  – powiedział Wojciech Suchorzewski. – Jest potrzeba jasnego zdefiniowania , co mamy na myśli mówiąc „architektura ITS”. Bez tego trudno rozmawiać z podmiotami np. z sektora publicznego, którzy podejmują decyzję o finansowaniu inwestycji w inteligentne systemy transportowe.

O praktycznych konsekwencjach braku tej świadomości powiedział Mike Kawczyński, prezes Peek Traffic.

 – W przetargach jedynym kryterium jest zwykle cena, co w praktyce oznacza, że liczy się tylko sprzęt, nie ma miejsca na środki przeznaczone na inwestycje w inteligentny system transportu – powiedział Mike Kawczyński.