Cała treść

System viaTOLL uruchomiony

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL został uruchomiony dziś w nocy. Opłatę elektroniczną za korzystanie z sieci 1560 km wybranych odcinków dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA zobowiązani są wnosić kierowcy pojazdów i zespołów pojazdów o masie powyżej 3,5 t oraz autobusów i mikrobusów przewożących powyżej 9 osób.