Cała treść

MSPO na A2 od Strykowa do Konina

Od 1lipca rozpoczął działanie MSPO (manualny system poboru opłat) na odcinku autostrady A4 od Strykowa do Konina. Kierowcy aut osobowych zapłacą 20 gr. a kierowcy motocykli 10 gr. za każdy kilometr autostrady. Do tej pory odcinek ten, zarządzany przez GDDKiA, był bezpłatny. MSPO będzie w przyszłości stosowany na odcinkach innych krajowych autostrad.

 


Kierowcy pojazdów i zespołów pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony posiadających mniej niż 10 miejsc korzystający z odcinka autostrady A2 Konin-Stryków są objęci manualnym systemem poboru opłat. Manualny System Poboru Opłat jest to opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, dokonywana manualnie w miejscach poboru opłat. Manualny System Poboru Opłat ma charakter zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na którykolwiek z odcinków objętych tym systemem będzie pobierał bilet, na podstawie którego dokona opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady. Opłata za przejazd będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.
Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. zm.). Od 1 lipca 2011 r. manualny pobór opłat obowiązuje na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków. Od 1 stycznia 2012 r. manualny system poboru opłat będzie obowiązywał na odcinku autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. W kolejnych latach systemem tym będą obejmowane kolejne oddawane do użytku odcinki autostrad.
MSPO jest przeznaczony dla użytkowników pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t i posiadających mniej niż 10 miejsc. Kierowcy pozostałych pojazdów będą płacić za korzystanie z tych odcinków używając elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL.