Cała treść

Śniadanie biznesowe ITS Polska

Trzeba powołać grupy robocze, które będą przygotowywały propozycje standardów w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych i sposobach ich integracji. Takim wnioskiem skończyło się śniadanie biznesowe zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS Polska, w którym wzięli udział reprezentanci firm związanych z branżą ITS i przedstawiciele GDDKiA.

 

 

14 lipca odbyło się śniadanie biznesowe zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS Polska i poprowadzone przez jego prezesa, Marka Litwina. Biorący w nim udział przedstawiciele firm z branży ITS, GDDKiA oraz gospodarze śniadania rozmawiali o wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych w Polsce. Ustalono, że zostaną powołane grupy robocze złożone z ekspertów, którzy będą przygotowywali propozycje standardów i integracji systemów transportowych. Rekrutowaliby się oni z firm wdrażających ITS, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej. Powołanie takich grup nie tylko może znacznie przyśpieszyć działania związane z budowaniem architektury ITS w Polsce, ale też wspomóc prace związane z opracowaniem planu działania na rzecz rozwoju ITS, co jest związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Podkreślono, że przygotowanie takiego planu wymaga bardzo dużych nakładów sił i środków, ale jego znaczenie może być bardzo małe, bo Polska nie ma swojego reprezentanta w Brukseli i nasze plany mogą mieć bardzo małe znaczenie przy tworzeniu europejskiej architektury ITS.
Podczas spotkania poruszano też inne zagadnienia takie jak wykorzystanie prezydencji w UE dla wzmocnienia znaczenia Polski w europejskich strukturach, system poboru opłat dla aut osobowych na nowych odcinkach autostrad czy wdrożeniu systemu elektronicznego poboru opłat ViaToll. Na śniadanie biznesowe zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS Polska i poprowadzone przesz jego prezesa w hotelu Bristol przybyło 15 osób. Byli to przedstawiciele firm: Alcatel Lucent,  DHV, Egis Projects Polska, HP, Neurosoft, OpenSky, Project Development&Managments, Sener oraz czterech przedstawicieli GDDKiA, w tym gość honorowy – Andrzej Maciejewski, zastępca dyrektora.