Cała treść

11-milionowa dotacja na budowę ITS w Koszalinie

19 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie budowa i wdrożenie wieloelementowego i kompleksowego Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie. Całkowity koszt koszalińskiego ITS wynosi 13,5 mln zł, zaś unijne dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie dla działań 8.3 – 11,4 mln zł.

 


Budowa i wdrożenie wieloelementowego i kompleksowego Inteligentnego Systemu Transportowego
w Koszalinie obejmuje powołanie Centrum Zarządzania, Sterowania i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu oraz stworzenie systemów:

•    Automatycznego Rozpoznania Tablic Rejestracyjnych (ARTR)
•    obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną
•    monitoringu wizyjnego CCTV
•    video detekcji
•    preselekcji pojazdów przeciążonych
•    preselekcji pojazdów o przekroczonej wysokości
•    detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle
•    preselekcji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość
•    informacji o wolnych miejscach parkingowych
•    znaków i tablic zmiennej treści

Dzięki wdrożeniu projektu poprawi się płynność i bezpieczeństwo ruchu osób i transportu towarów
w mieście, przy równoczesnym ograniczeniu uciążliwości transportu dla środowiska.
Projekt o wartości 13,5 mln zł uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unijne dofinansowanie projektu wyniesie 11,4 mln zł. Inwestycja w system ITS w Koszalinie to kolejny z projektów wyłonionych w konkursie dla działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Infrastruktura i Środowiska, który otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umowę o dofinansowanie projektu Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie podpisali 19 lipca br. Anna Siejda, dyrektor CUPT oraz Piotr Jan Jedliński, prezydent Koszalina.