Cała treść

Konkurs na działania 8.3 prawie rozstrzygnięty

Aż 13 z 14 projektów złożonych w zorganizowanym przez CUPT konkursie na rozwój inteligentnych systemów transportowych otrzyma dofinansowywaniem ze środków unijnych. Już podpisano 11 umów na łączną kwotę prawie pół miliarda złotych, z pozostałych w rezerwie 50 mln zł uzyskają dofinansowanie jeszcze dwa projekty – pierwsze w kolejce są: Jastrzębie Zdrój i Warszawa.

W ostatnich dniach lipca Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakończyło rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w ramach: Priorytetu VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych. W konkursie zostało złożonych  14 dokumentacji aplikacyjnych projektów, z których po I etpie konkursu:  11 projektów zostało zamieszczonych na podstawowej liście rankingowej (w tym 10 uzyskało pełne dofinansowanie UE, 1 projekt – obniżone, w stosunku do wnioskowanego dofinansowanie UE), 3 projekty zostały zamieszczone na rezerwowej liście rankingowej (projekty miast: Warszawa, Jastrzębie Zdrój i Legnica), nie odrzucono żadnego projektu z konkursu. Po ostatecznej ocenie merytorycznej ( w II etapie konkursu) lista nie uległa zmianie. Zostały już podpisane umowy o dofinansowanie z  beneficjentami projektów, które uplasowały się na podstawowej liście rankingowej i tym samym rozdysponowano niemal 90 proc. środków z funduszu przeznaczonego na konkurs. Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie, 10 proc. całej alokacji (z ogólnej kwoty 542,6 mln zł) zostało zarezerwowane na ewentualną procedurę odwoławczą w ramach konkursu.
10 proc. do dyspozycji
Według danych z CUPT-u, szanse na dofinansowanie mają jeszcze dwa projekty.
W najbliższych dniach zostanie opracowana propozycja podziału 10-procentowej rezerwy konkursowej na projekt o obniżonym dofinansowaniu (w stosunku do tego, o które wnioskował beneficjent) oraz na 2 projekty rezerwowe w ramach Działania 8.3 PO IiŚ.
– Po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Infrastruktury  w powyższej sprawie, zostanie rozpoczęta ocena ww. dwóch projektów rezerwowych – powiedziała Sylwia Cieślak, Naczelnik Wydziału Organizacji Konkursów w Departamencie Wdrażania w CUPT – w związku z tym pozostałe ponad 50 mln zł mogłoby zostać  przeznaczone na projekty  Jastrzębia Zdrój i Warszawy.

Przedstawicielka CUPT zaznacza jednak, że z uwagi na stosunkowo małą kwotę do rozdysponowania, którą dysponuje Centrum, dofinansowanie UE dla projektu warszawskiego, który znajduje się na rezerwowej liście rankingowej może być zmniejszone w stosunku do tego, o które wnioskował beneficjent.
Warszawski projekt nie znalazł się na liście inicjatyw dofinansowanych, Grażyna Lendzion dyrektor (tu poproszę o pełną nazwę stanowiska) z ZDM nie ukrywa rozgoryczenia.
– Zrobiliśmy bardzo dobrą dokumentację, mamy projekt dołączania kolejnych ulic do funkcjonującego już systemu w Alejach Jerozolimskich – mówi Grażyna Lendzion. – To duża inwestycja, wyceniona na 110 mln zł. Według pierwotnych założeń dofinansowanie miało wynosić 80 proc., następnie zostało zredukowanie do 50 proc. ale mimo to Warszawa nie znalazła się na liście.
Przedstawicielka ZDM podkreśla, że zbudowanie inteligentnego systemu transportu w stolicy jest bardzo ważne.
– Dobra jakość komunikacji to nie tylko wygoda dla jej mieszkańców ale też wizytówka miasta i kraju – mówi Grażyna Lendzion.
Czy ten warszawski projekt, wykonany na potrzeby Konkursu na działania 8.8, ma szanse realizacji, jeśli miasto nie może liczyć na planowane dofinansowanie? Jak wynika z rozmów z ZDM i CUPT – na pewno nie. Czy wobec tego można podjąć działania, by Warszawa skorzystała z programu dofinansowania w ramach działania 8.3? Według bardzo nieoficjalnych rozmów, stołeczny projekt mógłby zostać podzielony na dwie części i przedmiotem dofinansowania była laby tylko jedna z nich.
Prawie wszyscy wygrani
Zgodnie z kryteriami, do CUPT-u trafiły wnioski związane z dofinansowaniem działań związanych z: zarządzaniem ruchem, obsługą podróżnych, poborem opłat, zarządzaniem flotą pojazdów, zarządzaniem kryzysowym w transporcie, bezpieczeństwem ruchu, informacją dla podróżnych, zbieraniem i przetwarzaniem danych. Wartości projektów były bardzo różne, od 184 do 11 mln zł (wg jednego z warunków, inwestycja musi kosztować nie mniej, niż 8 mln zł). Zwycięskie projekty zostały dofinansowanie z kasy unijnej w całości lub lwiej części.
Pierwsza umowa, która dotyczyła ITS-u w Bydgoszczy na kwotę 69,6 mln zł została podpisana początku maja, dofinansowanie projektu wyniosło 56,3 mln zł. Umowa ostatnia została zawarta pod koniec lipca –  szczeciński projekt poprawy funkcjonowania transportu miejskiego przez zastosowanie systemów telepatycznych kosztujący ponad 54 mln zł, uzyskał dofinansowanie na prawie 30 mln (pełna lista inwestycji wspartych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego podajemy tutaj).