« Uświadamiać, wdrażać, integrować

IV Kongres ITS POLSKA

Głównym przesłaniem i celem, któremu przyPrawda podana na talerzu: Głównym przesłaniem i celem, któremu przyświeca wdrożenie architektury ITS jest hasło: zbieraj dane raz, używaj ich wiele razy.