Cała treść

5 mld zł dofinansowania na polskie drogi

Ponad 5 mld zł dofinansowania unijnego na polskie drogi

W ostatnich dniach podpisanych zostało aż 8 umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkie projekty dotyczą inwestycji drogowych w ramach trzech działań: 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T, 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski, 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

• Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko – Biała – Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzyńska) – Żywiec
• Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8
• Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica
• Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice
• Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
• Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie
• Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski
• Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok

Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ponad 10 mld zł, z czego ok. 5,1 mld zł stanowi dofinansowanie z UE w ramach PO IiŚ.

(Źródło: CUPT)