Cała treść

Zawiszą po Bałtyku

W dniach 24 – 27 września odbył się rejs Zawiszą Czarnym po Bałtyku, w którym wzięło udział dziesięciu przedstawicieli ITS POLSKA.

Rzadkość o tej porze roku - bezchmurne niebo

Stowarzyszenie ITS POLSKA zorganizowało dla grupy swoich członków rejs po Bałtyku. Była to pierwsza jesienna podróż  do Szwecji pod żaglami Zawiszy Czarnego. Zwykle od połowy września na Bałtyku rozpoczyna się sezon sztormowy, ale ta wyprawa odbyła się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W rejsie wzięło udział 40 osób, z czego jedną czwartą stanowili członkowie Stowarzyszenia ITS z firm: Ikom, Videoradar, HP, Trax Elektronik.

Dobra pogoda nie oznaczała, że uczestnicy wyprawy narzekali na brak wrażeń. Na dużą uwagę zasługuje fakt przejścia przez dwie ruty, tzw. autostrady morskie. Ruch na nich był bardzo wzmożony, zaś aura przejścia nieco tajemnicza i złowroga przez gęstą mgłę. Pomimo tego Zawisza wraz z dzielną załogą prześlizgnął się niepostrzeżenie, wymijając peleton kontenerowców i innych statków. W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia przy tak ruchliwym  obszarze wybrzeża Szwecji, załoga wykorzystała sokoli wzrok zdublowanego “oka” na pokładzie (czyli osoby, które odpowiedzialne były za wypatrywanie statków), jak również przy użyciu pokładowych przyrządów takich jak Radar i AIS (System Automatycznej Identyfikacji).
Załoga podczas pobytu w szwedzkim Kalmarze zdążyła zwiedzić malownicze okolice, a wieczorem wspólnie przy śpiewie i grze na gitarze obmyślała dalsze podróże.