Cała treść

160 mln zł w trzy miesiące – podsumowanie funkcjonowania viaTOLL w Polsce

Przez pierwsze trzy miesiące wpływy z emyta realizowane za pomocą systemu viaTOLL wyniosły 160 mln zł, zarejestrowano 550 tys. aut. Najwięcej z nich to ciężarówki o wadze ponad 12 ton (72 proc.), auta najczęściej spełniają normy euro 2 i 3 (razem 54 proc.).

Od trzech miesięcy działa w Polsce system viaTOLL. Wstępne szacunki zakładały, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania zbierze ok. 400 mln zł. Po pierwszych trzech miesiącach osiągnięto blisko połowę zakładanej kwoty, a wpływy rosną z miesiąca na miesiąc. W lipcu system zebrał około 25 mln zł, w sierpniu ponad 60 mln zł, a we wrześniu już niemal 75 mln zł. Osiągnięcie 40 proc. zakładanych wpływów w pierwszych 3 miesiącach jest doskonałym prognostykiem na kolejny okres. Utrzymanie dochodowości systemu na zbliżonym poziomie pozwoli na osiągnięcie planowanych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w zakładanej wcześniej wysokości 400 mln zł.
Istnieje kilka powodów wzrostu przychodów viaTOLL. Liczba pojazdów zarejestrowanych w systemie jest nieco wyższa od zakładanej (550 tys. zamiast 470 tys.). Rozpoczął się także powrót kierowców najcięższych pojazdów na drogi płatne. W Polsce, podobnie jak w innych państwach, gdzie wprowadzono elektroniczne systemy poboru opłat, początkowo kierowcy uciekają z dróg objętych opłatą elektroniczną. Po dokonaniu bilansu straconego czasu i paliwa, wielu z nich wraca. Jednocześnie system osiągnął pełną funkcjonalność i efektywność ściągania opłat.

viaTOLL w liczbach
System viaTOLL dostarczył precyzyjnych danych, ile zagranicznych pojazdów ciężkich korzysta z polskich dróg. 34 proc. spośród wszystkich rejestracji zostało dokonanych przez przewoźników spoza naszego kraju, reszta przez firmy i osoby z Polski. Około 2/3 pojazdów zarejestrowanych w systemie, jest rozliczanych w ramach kont przedpłaconych (pre-paid), 1/3 w ramach kont z odroczoną płatnością (post-paid). Polscy przewoźnicy korzystają z wielu starszych ciężarówek i autobusów. Najwięcej zarejestrowanych w systemie pojazdów spełnia normę Euro 3 (34,4 proc.), 22 proc. spełnia normę Euro 2, 20,2 proc. Euro 5, 13,4 proc. – Euro 4, 4,3 proc. – Euro 1, 0,1  proc. – Euro 6. Najwięcej zarejestrowanych pojazdów, bo aż 72 proc. należy do najcięższej kategorii o DMC powyżej 12 t – z przyczepą, czy bez. Najmniej liczną grupą są tzw. pojazdy lekkie, których DMC wynosi powyżej 3,5 t z przyczepą.