Cała treść

Innowacyjność sektora lotniczego

Czy polski sektor lotniczy jest innowacyjny? Czym mogą  się pochwalić polskie firmy? Czy udaje im się osiągać swoje cele i jakie przeszkody napotykają? Na te i na inne pytania postarają się odpowiedzieć naukowcy i praktycy podczas  konferencji „Raport o innowacyjności sektora lotniczego”.

Raport, będący rezultatem badań  Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Sieci Naukowej MSN, zostanie przedstawiony podczas konferencji, która odbędzie się 13 października w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114. Będzie to pierwszy raport sektorowy przygotowany przez zespół badawczy, który w swoim dorobku ma już ponad dwadzieścia raportów poświęconych innowacyjności w wymiarze krajowym i regionalnym.

Konferencja zostanie poprzedzona otwarciem wystawy „Innowacyjność lotnictwa”, gdzie będą miały możliwość zaprezentować swoje osiągnięcia firmy i jednostki naukowo-badawcze. Udział w wystawie jest bezpłatny.

Najbardziej innowacyjnym firmom sektora lotniczego zostaną wręczone wyróżnienia.

Konferencja jest organizowana w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Patronat nad konferencją objęli prezydenci miast o kluczowym znaczeniu dla przemysłu lotniczego: Kalisz, Rzeszów, Warszawa. Konferencja uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansuje konferencję.

Uruchomiona jest strona konferencji w języku polskim http://www.innovation-in-aviation.pl/ i angielskim http://www.innovation-in-aviation.pl/en/

Przebieg konferencji będzie transmitowany internetowo. Na konferencji przewiduje się tłumaczenie symultaniczne (język polski, język angielski).

Pełny program konferencji znajduje się tu.