« Bydgoski ITS – system szyty na miarę

Rafał Bruski

Chodzi tu głównie o korzyści ekonomiczne wynikające np. ze : – skrócenia czasu jazdy mieszkańców Bydgoszczy środkami transportu publicznego w związku z realizowanymi priorytetami przejazdu, – zmniejszenia kosztów ruchu samochodowego związanych z eksploatacją pojazdów dzięki wprowadzeniu efektywniejszego zarządzania ruchem, – zmniejszenia skutków degradacji środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji spalin i hałasu, dzięki usprawnieniu ruchu w obszarze projektu,