Cała treść

200 km/h na linii CMK Husarzem

W dniu 1 października odbył się pierwszy przejazd pasażerów pociągu PKP Intercity z prędkością 200 km /h. Od 26 września Polskie Linie Kolejowe testują działanie systemu ETCS Poziomu 1 (European Train Control System). W prowadzonych testach bierze udział lokomotywa Siemensa Eurosprinter, typu ES64U4 – jedna z 10 Husarzy jeżdżących w barwach PKP Intercity i pierwszych w Polsce lokomotyw dużych prędkości, wyposażona w urządzenia pokładowe systemu ETCS.

1 października 2011 w obecności zaproszonych gości odbył się pierwszy przejazd składu prowadzonego przez lokomotywę Siemensa wyposażoną w urządzenia pokładowe systemu ETCS. Lokomotywa bez problemu osiągnęła założoną prędkość 200 km/h i poruszała się z nią po wyznaczonym odcinku. Do tej pory nie było to możliwe, m.in. ze względów bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych. Przy prędkości powyżej 160 km/h maszynista tradycyjnej lokomotywy nie jest w stanie zauważyć wszystkich znaków sygnalizacyjnych. Zamontowane w lokomotywie urządzenia pokładowe systemu ETCS oraz specjalne wyświetlacze, pozwalają na bieżąco kontrolować przebieg trasy, w tym przede wszystkim ograniczenia, i to pomimo dużej prędkości. System umożliwia zautomatyzowanie pracy lokomotywy. Podczas testowego przejazdu sprawdzane i prezentowane były funkcjonalności systemu ETCS. Skład został rozpędzony do prędkości 200 km/h. Zadaniem urządzeń miało być wyhamowanie składu przed sygnalizatorem STOP, który maszynista zignorował dla celów testu. Urządzenia pokładowe lokomotywy, odpowiednio do założonych krzywych hamowania, przed sygnalizatorem STOP przejęły kontrolę i cały skład został wyhamowany. Testy wykazały, iż nawet wtedy, gdy maszynista będzie próbował zignorować ograniczenia prędkości, lub ze względu na stan zdrowia straci kontrolę nad pojazdem lokomotywa Siemensa bezpiecznie ograniczy prędkość pociągu lub wyhamuje skład by nie dopuścić do ewentualnego zagrożenia.

Wyposażenie lokomotyw i infrastruktury trasy kolejowej CMK w system ETCS poziomu pierwszego umożliwi poruszanie się pociągów z prędkościami przekraczającymi dotychczas obowiązującą barierę160 km/h. Zastosowanie infrastruktury ETCS, wprowadza nową jakość na polskich torach. Dzięki niej, nie tylko uzyskuje się zwiększenie prędkości pociągów, ale przede wszystkim znacząco podnosi się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.