Cała treść

Linia kolejowa nr 8 z dofinansowaniem z PO IiŚ

17 października została podpisana umowa dotycząca dofinansowania projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom – prace przygotowawcze”. Przedsięwzięcie warte niemal 31 mln zł otrzyma ponad 25 mln zł unijnego wsparcia.

Prace przygotowawcze obejmują opracowanie, m.in.: koncepcji programowo-przestrzennej; dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowanie materiałów przetargowych i załączników do wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty powstałe w wyniku prac przygotowawczych umożliwią realizację Etapu II tej inwestycji, czyli modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom.

Beneficjentem projektu, realizowanego w ramach działania 7.1 – Rozwój transportu kolejowego PO IiŚ, są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.