Cała treść

W marcu jak w garncu – rynek zamówień publicznych

Najwięcej przetargów w tym, jak i w 2010 r., zrealizowano w marcu. Województwo mazowieckie przoduje zarówno pod względem ilości jak i wartości realizowanych przetargów. Największą ilość zamówień publicznych zebrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych.  Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez Serwis Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI – firmy przeanalizowały blisko 6300 wyników zamówień publicznych.

 

Jak powszechnie wiadomo, na większości rynków zwłaszcza konsumenckich, okres największych żniw przypada w ostatnim kwartale roku. W przypadku rynku zamówień publicznych, najbardziej gorącym okresem jest wiosna.
Najwięcej wyników zamówień publicznych ogłoszonych zostało w miesiącu marcu, aż 1615, co stanowi prawie 26 proc. wszystkich. W styczniu rozstrzygnięto 258 przetargów (4 proc.), natomiast w lutym 542 (8 proc.), kolejno kwiecień 1369 (22 proc.), maj 1310 (21 proc.) i czerwiec 1187 (19 proc.). Tendencję tą prezentuje poniższy wykres.

 

Liczba ogłoszonych wyników jest podobna do ubiegłorocznej; trend wzrostowy nadal się utrzymuje. W pierwszej połowie ubiegłego roku również zdecydowanie najwięcej przetargów rozstrzygnięto w marcu (1337).
Gdzie rozstrzygnięto najwięcej zamówień?
Największa ilość postępowań przetargowych rozstrzygnięta została w województwie mazowieckim – 757 co stanowi 12 proc. wszystkich ogłoszonych wyników. Kolejne województwa to: małopolskie 690 (11 proc.) oraz wielkopolskie 613 przetargów (9 proc.). Najmniej wyników postępowań ogłoszono w lubuskim – jedynie 167, co stanowi (3 proc.). Pełne zestawienie zawiera poniższa tabela.

 

Województwo inwestora Ilość wyników przetargów
w województwie
Mazowieckie 757
Małopolskie 690
wielkopolskie 613
Podkarpackie 571
Śląskie 534
Dolnośląskie 421
kujawsko-pomorskie 383
Lubelskie 381
świętokrzyskie 341
Łódzkie 317
Pomorskie 264
warmińsko-mazurskie 226
zachodniopomorskie 215
Podlaskie 212
Opolskie 189
Lubuskie 167
Suma całkowita: 6281

Największa suma wartości przetargów wg województw
Przetargi o najwyższej w sumie wartości także rozstrzygnięte zostały w województwie mazowieckim, na kwotę 4 450 699 788,29 zł. Kolejne województwa z poniższego zestawienia: pomorskie i podlaskie mają znacznie niższe wartości. Najniższą miały przetargi w województwie lubuskim. Poniżej prezentujemy całościowe podsumowanie wyników przetargów rozstrzygniętych w województwach uszeregowane według ich wartości

Województwo inwestora Wartość rozstrzygnietych przetargów (mln zł)
mazowieckie 4 451
pomorskie 1 068
podlaskie 930 745
małopolskie 677 066
dolnośląskie 641 062
śląskie 609 157
wielkopolskie 538 944
świętokrzyskie 448 497
podkarpackie 447 767
zachodniopomorskie 428 548
kujawsko-pomorskie 389 387
lubelskie 380 146
warmińsko-mazurskie 238 190
łódzkie 233 412
opolskie 219 150
lubuskie 200 210
Suma całkowita: 11 901 518

Kto wygrywał najwięcej przetargów w pierwszym półroczu?
Według danych zebranych przez Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl największą ilość zamówień publicznych zebrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. – aż 129 a ich łączna wartość wyniosła 116 609 025 zł.
Kolejnym liderem w kategorii ilości wygranych przetargów jest Strabag Sp. z o.o. – 119 przetargów na sumę 542 639 945 zł. 89 przetargów to wynik Firmy Pol – Dróg Piła Sp. z o.o. z kwotą 96 060 050,34 zł zajmują miejsce trzecie w zestawieniu.

Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl oraz Grupa Marketingowa TAI dysponują całością zestawień dotyczących opublikowanych zamówień publicznych z branży drogowo – mostowej wraz z ich wynikami. Dane z raportu stanowią dokładną analizę rynku przetargów w Polsce, są znaczącym wsparciem w monitoringu rynku zamówień publicznych dla przedsiębiorstw. Cały raport z branży drogowo-mostowej (a także pozostałych branż) do pobrania na stronie: www.pressinfo.pl.