Cała treść

V Forum PKD

W połowie listopada odbędzie się Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Tegoroczna, piąta już edycja Forum odbędzie się pod hasłem “Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” i została objęta honorowym patronatem Ministra Infrastruktury. Wśród poruszanych zagadnień będą: nowe finansowe i organizacyjne modele utrzymania dróg, ustrój drogowy i funkcjonowanie administracji drogowej, perspektywy utworzenia rynku utrzymaniowego w Polsce.
Tematami przewodnimi prezentacji i dyskusji panelowych będą tym razem: prawne, organizacyjne i techniczne aspekty zarządzania drogami publicznymi, problemy funkcjonowania różnych szczebli administracji drogowej, nowe finansowej organizacyjne modele utrzymania dróg (w tym projekty PPP). Jeden z paneli podejmie próbę bilansu reformy zarządzania drogami, która weszła w życie w 1999 roku i wskazania kierunku niezbędnych zmian.
Do udziału w Forum PKD zaprasza przede wszystkim przedstawicieli administracji drogowej – zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych (w tym miejskich), przedstawicieli firm sektora drogowego: budowlanych, utrzymaniowych, projektowych i inżynierskich, producentów i dystrybutorów sprzętu używanego w drogownictwie, urządzeń brd.
Organizowane już po raz piąty Forum Drogowe jest miejscem omawiania najważniejszych problemów polskiego drogownictwa. Wśród poruszanych zagadnień będą: nowe finansowe i organizacyjne modele utrzymania dróg, ustrój drogowy i funkcjonowanie administracji drogowej, perspektywy utworzenia rynku utrzymaniowego w Polsce.
Poprzednie IV Forum odbyło się w październiku 2008 roku i poświęcone było kwestiom wpływu uregulowań dotyczących ocen na środowisko na inwestycje drogowe. Podobnie jak poprzednia edycja, V Forum odbywać się będzie w czasie trwania Targów Infrastruktura, a miejscem obrad będzie Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska przy ul. Marsa 56 c.