Cała treść

System centralny na ulicach Warszawy

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił zamówienie na wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z ujawnianiem wykroczeniami drogowymi w Warszawie. Przewidywany koszt przedsięwzięcia, które wynosi 140 mln zł netto, przewidywany czas wykonania – do 10 lat.

28 listopada Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił zamówienie usługi: „Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
— wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezbędnej infrastrukturze sprzętowo-systemowej, konfiguracji, wdrożeniu systemu teleinformatycznego wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z ujawnianiem wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i wytworzeniu niezbędnej dokumentacji,
— wsparciu Zamawiającego w zakresie procedur niezbędnych do uzyskania dostępu do automatycznego przetwarzania danych z rejestrów publicznych,
— szkoleniu użytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu teleinformatycznego oraz świadczeniu usług gwarancyjnych przez okres min. 5 lat,
— Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie zmian związanych z optymalizacją procesów obsługiwanych przez system oraz zmianami w przepisach prawa związanych z realizowanymi postępowaniami.
System powinien też m.in.: wymieniać  dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, zapewniał pełne wsparcie procesu dla postępowań w sprawach o wykroczenia, wspierać proces zarządzania konfiguracją i monitorowania stanu urządzeń ujawniających wykroczenia.
Ta potężna inwestycja przeznaczona dla stolicy będzie kosztowała 140 mln zł netto, a  czas jej realizacji wyniesie nie więcej, niż 10 lat. GITD planuje ograniczenie do 10 liczbę firm ubiegających się o realizację zamówienia, a termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynie 21 listopada BR.