Cała treść

3788 naruszeń dziennie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w listopadzie ogłosi przetarg na zakup 300 nowych fotoradarów. Urządzenia będą sfinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fotoradary są bardzo skutecznym narzędziem przy wykrywaniu przekroczeń prędkości. W czasie długiego weekendu zarejestrowały 18942 przekroczenia prędkości, co daje średnio 3788 naruszeń dziennie.

Zakupione nowoczesne fotoradary
będą zastępować obecnie wykorzystywany, archaiczny sprzęt przejęty od Policji. Urządzenia będą sfinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś  priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie ogłoszona bezpośrednio po przeprowadzeniu weryfikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.Nowe urządzenia rejestrujące będą umożliwiały między innymi ich wykorzystywanie w trybie 24-godzinnym bez konieczności zmiany ustawień oraz będą automatycznie przesyłały zarejestrowane naruszenia (zdjęcia) on-line bezpośrednio do centralnego systemu komputerowego w GITD, gdzie będzie odbywał się zautomatyzowany proces odczytu tablic rejestracyjnych i ustalania właściciela pojazdu. Nowoczesne urządzenia pozwolą zapewnić stały nadzór w najbardziej niebezpiecznych miejscach na polskich drogach.W przyszłym roku oprócz 300 nowych fotoradarów w ramach projektu PO IiŚ, zakupione będą także urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle.

Dzięki automatyzacji procesów obsługą działającego od 1 lipca w strukturach GITD nowego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym i prowadzeniem postępowań mandatowych zajmuje się obecnie jedynie 70 osób, podczas gdy w Policji do tych samych działań dedykowanych było około 500 funkcjonariuszy ruchu drogowego.

W dniu 4 listopada w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozwojowi systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce. Dyrektor Centrum  Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w GITD Marcin Flieger przedstawił założenia rozbudowy systemu fotoradarowego.

Podczas tej konferencji przedstawiono także wyniki akcji kontrolnej prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w dniach 28 października – 1 listopada. Fotoradary zarządzane przez GITD w czasie długiego weekendu zarejestrowały 18942 przekroczenia prędkości, co daje średnio 3788 naruszeń dziennie. Niechlubny rekord prędkości został pobity w sobotę, 29 października – zarejestrowano pojazd poruszający się z prędkością 190 km/h, przy dopuszczalnej w tym miejscu wynoszącej 70 km/h.

(Źródło: edroga.pl, GITD)