Cała treść

Materiały z IV Kongresu ITS POLSKA

Szanowni Państwo,

 

choć V Kongres ITS POLSKA odbędzie się za pół roku, to Stowarzyszenie ITS już rozpoczyna prace organizacyjne i merytoryczne związane z tą imprezą. Postanowiliśmy przypomnieć niepublikowane na łamach Przeglądu ITS materiały z poprzedniej edycji Kongresu takie jak fotorelacja z IV Kongresu ITS POLSKA i materiały z prezentacji.

Jako pierwszy zdecydowaliśmy się zamieścić rozszerzony abstrakt z prezentacji p. Jacka Wiśniewskiego z Ministerstwa Infrastruktury, w poruszający temat działania 8.3, któremu poświęcamy dużo miejsca na łamach Przeglądu ITS. Przeprowadziliśmy już wywiad o działaniu 8.3 z Przemysławem Wróblem, dyrektorem departamentu wdrażania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz wywiad z prezydentem Bydgoszczy, jednym z beneficjentów dofinansowanego przez Unię konkursu Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Jacek Wiśniewski: NOWA JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU RUCHEM W MIASTACH

 

W tym tygodniu przedstawiamy materiał w którym zostały zaprezentowane dostępne technologie ITS, które realizują zadania inteligentne w obrębie podsystemu transportu zbiorowego. Autorem pracy jest Rafał Kucharski, doktorant na Politechnice Krakowskiej, który zajmuje się m.in. optymalizacją systemów transportowych i systemów komunikacji zbiorowej.

Rafał Kucharski: PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO