Cała treść

Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej

W dniach 14 – 17 listopada odbyły się IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011 – jedno z ważniejszych wydarzeń dla branży budowlanej, w których wzięło udział 117 wystawców z wielu krajów. Targi dają szansę poznania kompleksowej oferty z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej, umożliwiają udział w szkoleniach i konferencjach prowadzonych przez ekspertów, a także służą nawiązaniu cennych kontaktów biznesowych.

Targi odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Honorowy patronat nad dziewiątą edycją wydarzenia objęli Minister Infrastruktury oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a patronat merytoryczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Targi Infrastruktura 2011 trwały od 15 do 17 listopada, ale już 14, w dniu przedtargowym odbyło się 10-godzinne forum pt. “Zarządzanie drogami – nowe wyzwania, które  zostało zorganizowane przez PKD. Były tam poruszane m.in. zagadnienia dotyczące standardów utrzymania dróg krajowych, dylematu drogowca czyli inwestować czy chronić, bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W programie tegorocznej edycji targów przewidzianych jest szereg profesjonalnych konferencji poświęconych tematyce infrastruktury miejskiej i drogowej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotował dwie konferencje: „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” oraz „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe”. W trakcie Targów Infrastruktura odbędzie się także konferencja o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Co więcej na targach odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone kwestii bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp przy budowie i remoncie dróg, autostrad i mostów, a także konferencja „Koleje dużych prędkości w Polsce”. Realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych poświęcone będzie seminarium organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Ponadto zwiedzający będą mogli również wziąć udział w II edycji Forum „Moja Innowacja”.

W tegorocznej edycji targów wzięło udział 117 wystawców z nie tylko z Polski ale też z: Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wystawcy zgodnie twierdzą, że tego typu spotkania są bardzo ważne nawet w dobie nieograniczonego przepływu informacji jaki jest możliwy dzięki Internetowi.

– Kontakt na żywo jest właśnie bardzo istotny w dobie Internetu, choćby po to, żeby można było wreszcie zobaczyć osoby z którymi utrzymuje się kontakty zawodowe za pomocą telefonu i maila – powiedział Sławomir Jędrak, dyrektor d/s marketingu w Calvero, Ekrany Akustyczne.

Targi to tygiel, w którym spotykają się wszyscy związani z tematyką infrastruktury, czyli producenci, wykonawcy, klienci, urzędnicy.

Kontakt jest niezbędny nie tylko z klientami, ale też kontrahentami – dodaje Edward Bartochowski, Główny Specjalista d/s wdrożeń w Zakładach Automatyki Kombud. – Jednak w tym roku nie było ich tak wielu, jak się spodziewaliśmy, dlatego nie wiemy jeszcze, czy będziemy obecni na przyszłorocznych targach.

Ale byli też tacy, którzy mieli powody do zadowolenia niezależnie od ilości kontaktów interpersonalnych.

– Dostaliśmy na Targach nagrodę od Ministra Infrastruktury za nasz produkt obejmujący realizowanie kompleksowych usług inżynierskich dla inwestycji drogowych – powiedziała Katarzyna Łabno, kierownik biura zarządu MGGP.

Targi Infrastruktura 2011 organizowane są we współpracy z Sejmową Komisją Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Ogólnopolską Izba Gospodarczą Drogownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Województw RP.