Cała treść

Konkurs CUPT rozstrzygnięty

CUPT ogłosiło wyniki konkursu „Transport w sieci”  na najlepszą stronę internetową projektu poświęconą projektowi realizowanemu w ramach VI, VII i VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. PO IiŚ. Nagrodzeni to PKP SA i MZD w Toruniu.

Do konkursu zgłoszono 17 stron internetowych. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę Konkursu, przyznała również drugie i trzecie miejsce.
Zwycięzcą konkursu „Transport w sieci” i nagrodę główną, czyli zestaw profesjonalnego oprogramowania graficznego o wartości niemal 10 tysięcy złotych otrzymują Polskie Linie Kolejowe S.A. za stronę internetową www.plk-inwestycje.pl. Strona poświęcona jest kolejowym projektom inwestycyjnym prowadzonym na terenie całego kraju – dotyczy m.in. korytarzy E20, E30, E59, E65 i E75.
Drugą nagrodę, w postaci oprogramowania graficznego o wartości ponad 7 tysięcy złotych otrzymują Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna za stronę poświęconą projektowi „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”. Nagrodzona witryna znajduje się pod adresem: www.wroclawNOWYglowny.pl
Trzecią nagrodę zdobył Miejski Zarząd Dróg w Toruniu prowadzący działania w imieniu miasta Toruń. Nagrodzona oprogramowaniem graficznym o wartości 5 tysięcy zł strona internetowa dotycząca projektu „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” jest dostępna pod adresem www.most.torun.pl

(Źródło: CUPT)