Cała treść

Spotkanie członków ITS Europe w Polsce

W dniach 24 i 25 listopada, w Warszawie i Łodzi odbyło się spotkanie europejskich narodowych stowarzyszeń ITS zrzeszonych w ERTICO. Organizatorem tej inicjatywy były: Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zaś partnerem merytorycznym – Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

Drugi dzień spotkania ITS Europe rozpoczął się o 9:00 w murach łódzkiej Manufaktury

Członkowie ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization) spotykają się zwykle dwa razy w roku, za każdym razem w innym kraju. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w drugiej połowie 2011 r. spotkanie odbyło się w Polsce. Wzięło w nim udział 33 osoby, w tym 21 przedstawicieli narodowych europejskich Stowarzyszeń ITS i i blisko 12 osób reprezentujących Polskie instytucje samorządowe oraz przedstawicieli GDDKIA i ITS POLSKA. Współorganizator, Stowarzyszenie ITS POLSKA w osobie Marka Litwina, prezesa powitał przybyłych podczas obiadu w restauracji Folk Gospoda w Warszawie. Docelowym miastem, w którym odbyła się główna część spotkania była Łódź. Podczas przejazdu autokarem zaprezentowano uczestnikom cztery tematyczne prezentacje. Adam Mołek z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia przedstawił inteligentne systemy transportowe implementowane we Wrocławiu Lech Gawełek z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu opowiedział o poznańskim systemie zarządzania ruchem miejskim przygotowywanym na Euro 2012, Jacek Sobczak z GDDKIA w Katowicach referował o aspektach

W drodze do Łodzi - przed prezentacjami głos głos zabrał Marek Litwin

technologicznych, funkcjonalnych, bezpieczeństwa i ochrony w tunelach na przykładzie tunelu w Laliki, a Piotr Pecherski z GDDKIA w Łodzi wprowadził w temat funkcjonalnych, bezpieczeństwa i ochrony w Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.
Ta prezentacja korespondowała z kolejnym punktem programu, jakim była wizyta w pierwszym w Polsce Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, które zostało wykonane według najnowszych standardów europejskich. W hali głównej znajduje się wielki ekran składający się z sześciu ponad 50-calowych wyświetlaczy oraz kilkanaście mniejszych monitorów LCD, z pomocą których monitorowany jest ruch na odcinku autostrady A2 od Strykowa do Konina.

– Odbieramy średnio kilka telefonów dziennie, niektóre z nich to proste pytania o wskazanie drogi, ale zdarzają się też takie, które wymagają poważnych interwencji – powiedział Janikowski,  zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w łódzkim oddziale GDDKiA. – Spodziewamy się, że takich telefonów

Malutkie zielone punkciki symbolizują telefony rozmieszczone co 2 km.

będzie więcej, gdy zakres naszego monitoringu zostanie powiększony o kolejne odcinki autostrady i dróg ekspresowych. Będzie to cała A2, A1 od Gdańska do Radomska oraz drogi S8, S11, S5 i S3.
Ostatnim punktem pierwszego dnia imprezy była kolacja w łódzkiej restauracji Gęsi Puch na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas kolacji, Andrzej Maciejewski, dyrektor w GDDKiA oraz Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA podpisali dokument o współpracy w zakresie w zakresie wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.

Podpisanie umowy między GDDKiA i ITS POLSKA podpisali dokument o współpracy w zakresie w zakresie wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych.

O powołaniu specjalistów do wykonania tych zadań rozmawiano już w lipcu, podczas śniadania biznesowego ITS POLSKA (czytaj). Działania takie są już niezbędne w Polsce, z uwagi na upowszechnianie się ITS w Polsce, co zauważył przedstawiciel ERTICO.

– Inteligentne systemy transportowe stają się już integralną częścią inwestycji drogowych w Polsce – powiedział Hermann Meyer, przedstawiciel ERTICO, ITS Europe.

Inteligentne systemy transportowe stają się już integralną częścią inwestycji drogowych w Polsce.

Dla Marka Litwina ważne jest nie tylko, żeby ITS-y powstawały w Polsce.

– Konieczna jest integracja systemów w skali Europy, dlatego nasze spotkania są bardzo ważne – powiedział prezes Stowarzyszenia ITS w Polsce.

Drugi dzień spotkania odbył się w łódzkim Centrum Manufaktura. Tu przedstawiciele europejskich ITS-ów dyskutowali na takie tematy jak: podsumowanie bieżącej aktywności ERTICO  w tym z podjętych inicjatyw, określenie zadań na najbliższe miesiące oraz wymiana informacji między organizacjami. Rozważano też członkowstwo Litwy w szeregach ERTICO oraz wybrano dwóch nowych członków do „steering committe”.

Ostatnim punktem programu było ustalenie miejsc kolejnych spotkań członków ITS Europe – wiosenne odbędzie się w Kopenhadze, a jesienne w Dublinie.

W Polsce dzieją się ważne sprawy dla naszego kraju, bo przygotowywane są dla dróg krajowych nowoczesne rozwiązania ITS, ale także ważne sprawy dla Europy w zakresie wyzwań technologicznych i transportowych przed którymi stoi.