« Spotkanie członków ITS Europe w Polsce

Dzień pierwszy

W drodze do Łodzi – przed prezentacjami głos głos zabrał Marek Litwin